de Diabetische voet:

Mensen met diabetes hebben een verhoogd risico op het krijgen van voetcomplicaties.

Door een vermindering van het gevoel worden wondjes vaak niet opgemerkt

Het is daarom van groot belang dat cliënten met diabetes hun voeten regelmatig preventief laten controleren of laten verzorgen.

De medisch pedicure speelt hierbij een belangrijke rol

Om deze taak naar behoren te kunnen vervullen, moet jaarlijks bijgeschoold worden en moet de medisch pedicure voldoen aan de eisen die Provoet en Procert hieraan stellen. De kennis over de diabetische voetzorg wordt zorgvuldig op peil en actueel gehouden. Hiervoor worden cursussen gevolgd, waarvoor accreditatiepunten behaald kunnen worden. Dit is een verplichting door Procert en voor behoud van opname in het Kwaliteitsregister voor pedicures.